Повечето хора

Повечето хора

Повечето хора пропускат възможността, защото тя носи гащеризон и изглежда като работа.Томас ЕдисънИзобретател