/20
4 votes, 5 avg
1

Oпишете Вашия бранд

Дайте ни повече информация за гамата продукти/услуги, които предлагате?

1. Кой е конкретния пазар, който таргетираме при стартиране?

2. Коя е вашата целева аудитория?

3. Какви са целите за развитие, които сте си поставили за Вашия бизнес (KPIs)?

4. Кои са основните Ви конкуренти и какви са предимствата на Вашия бранд пред тях?

5. Кое е Вашето уникално предложение за продажба?

6. Как бихте описали стила на Вашия бранд? (приветлив/корпоративен, традиционен/модерен и т.н.)

7. Имате ли изисквания към марката, които да отчетем и следваме (бранд идентичност, позициониране, слоган, конкретни цветове и т.н.)?

8. Как са ориентирани вашите продажби (B2B, B2C, C2C, C2B)?

9. Можете ли да ни опишете как протича процесът на продажби? Кои са местата, на които се случва?

10. Какви са мисията, визията и ценностите на бранда Ви?

11. Кои са конкретните услуги, за които се обръщате към нас? (SEO, Copywriting, PPC, Social Media, Email Marketing, Website Development, Influencer Marketing, Client Strategy) 

12. Можете ли да ни дадете примери (успешни и неуспешни) за изминали кампании и резултатите от тях (ако имате до момента) или да посочите такива, които са Ви впечатлили на други брандове, подобни на Вашия? 

13. Какво за вас е успешна кампания? (достигната аудитория, събрани имейли, конвертиране и пр.)

14. Какви са текущите активи, с които разполагате? (сайт, социални мрежи, имейл база и т.н.) 

15. В кои канали очаквате да протече тя? (социални мрежи, Google, имейл и пр.)

16. Каква е целта пред кампанията? (разпознаваемост, ангажираност, продажби, промоция и пр.)

17. Имате ли конкретен текущ проблем, който искате да решите с кампанията?

18. Вашето: Име Фамилия / Вашия бранд

19. Вашия Телефон

20. Вашия: Email 

Изход

Вашето мнение е важно за нас